Yönetim Sistemi Politikası


Doğru, sağlıklı, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı, çalışanlarının ve müşterilerinin katılımı ve memnuniyeti, sürekli gelişmeyi, yeni hedeflerin belirlenmesi ve gözden geçirme süreçlerinin devamlılığı ile sağlamak, hizmet alanında müşteri talep ve beklentilerinin iyi anlaşılması ve karşılanması için Yönetim Sistemleri Şartlarına ve yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevrenin kirlenmesini önlemek için mevcut ve yeni çıkacak kanunlara uygun olarak tüm olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, doğal kaynakların kullanımının minimize etmek, tüm çalışanları, tedarikçi ve de ziyaretçilerine emniyetli iş ortamı oluşturmak, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların bilinçlendirilmesini, eğitimi ve sürekli gelişmeyi tüm çalışanları ile birlikte sağlamak, uygun kaynakların kullanılmasını sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve hedeflerini sağlamak, tüm hizmet alanlarında risklerin en aza indirilmesi için hâlihazırda uygulanan ve yeni planlanan süreçler için risk değerlendirmesi yapmak, Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Kuruluş bağlamında sahip olduğu ya da kendisine emanet edilmiş bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliliğini sağlamak. Bu doğrultuda Üst Yönetim, gerek müşteri gerekse kanuni şartların karşılanmasının önemini, organizasyon yapısının her aşamasında takipçi olup aynı zamanda amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini yönetim toplantıları, izleme ve ölçme ile değerlendirecektir.