Hakkımızda


MANİSA OSB’DE BİR LOJİSTİK MERKEZ

Çağdaş sanayileşmenin tüm gereklerini yerine getiren Manisa Organize Sanayi Bölgesi hem ülke ekonomisi için hem de yöresel gelişme için istihdamı arttırıcı bir özelliğe sahip olarak, katma değer yaratması ve yan sanayi olanaklarının gelişmesine paralel olarak ciddi bir ekonomik faaliyet kaynağı olması sebebiyle ulusal ve uluslararası yatırımcıların gözde yatırım noktası haline gelmiş bulunmaktadır.

Manisa OSB, sürekli devam eden yatırım taleplerine cevap verebilmek adına tevsii alanlarla büyümeye devam ederek toplam 1.000 hektar üzerinde, 200’ün üzerinde  işletmenin yer aldığı sanayileşme eşiğini çoktan aşmış, 30’un üzerinde uluslar arası doğrudan ve yabancı ortaklı yatırımcısı ile Avrupa ve dünya ekonomileriyle bağlarını kurmuş, sanayi odaklı, kalıcı ekonomik gelişme stratejisine ve buna uygun politikaları oluşturma ve uygulama becerisine erişmiş bir Organize Sanayi Bölgesi haline gelmiştir.

Manisa OSB, hem il içindeki sermayeyi hem de il dışı ve yabancı sermayeyi yatırıma dönüştürmeye çalışan, sanayi yelpazesi, tek ya da birkaç klasik sektöre göre değil ileri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı olan ve her türlü altyapı, sosyal tesis destek unsurları ve hizmet anlayışı ile stratejik hedefleri çerçevesinde planlı çalışan bir Organize Sanayi Bölgesidir.

Manisa OSB’nin hizmet anlayışı belirlenen hedefleri gelişen gündemle birlikte sürekli olarak güncelleyerek, istikrarlı yönetimi sayesinde sanayi tesislerinin girdi maliyetlerini aşağı çekmeye yönelik kararları almak ve mevcut şartlarını sürekli iyileştirerek sanayicisinin rekabet gücünü arttırmaya destek vermek üzerine inşa edilmiştir.

Misyonu; “Orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerinin bir plan dahilinde belli bir bölgede toplanmasının temini ve sağladığı dış ticaret hacmi ile Manisa ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yatırımcılar için uygun sanayi altyapısı oluşturmak ve bünyesinde yer alan tüm sanayicilerine en üst düzeyde ve kalitede hizmet vermek'',

Vizyonu; “Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri arasında tam hizmet anlayışını sürekli kılmak, bu süreçte bu anlayışa paralel olarak çevresel açıdan oluşabilecek riskleri minimize ederek kirlilik oluşumunu önlemek’’ olan Manisa OSB, sosyal sorumluluk ilkesi ışığında gelişmişlik düzeyini arttırma hedefiyle yola çıkarak ve bütün farkındalıklarla lojistik hizmetlerin tek bir noktadan sağlanması için çalışmalar yürütmüştür.

Gerek mevcut sanayicilerimizin navlun maliyetlerini aşağı çekerek, navlun kazanımlarını yeni yatırımlara kanalize ederek istihdam artışı yaratmak, ulusal ve küresel ölçekte lojistik hız ve maliyetlerde verim artışı gerçekleştirerek sanayicimizi uluslararası piyasalarda daha rekabetçi kılmak, gerekse yeni yabancı yatırımları ülkemize çekerek doğrudan sermaye girişiyle istihdam arttırıcı bir etki yaratmak amacıyla ana hizmet konusu çevreci, güvenli ve hızlı tek taşıma modu olan demiryolu taşımacılığının bilinciyle 7,7 km lik demiryolu iltisak hat bağlantısı, 12.770 m2 serbest, 1.200 m2 geçici kapalı depolama alanı, 25.000 m2 konteyner sahasıyla 2010 yılının Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve Bakanlarımızın katılımlarıyla 306.000 m2 alan üzerinde %100 Manisa Organize Sanayi Bölgesi yatırımı olan Manisa Organize Sanayi (MOS) Lojistik Hizmetleri faaliyetini başlatmıştır.

2017 yılının sonuna gelindiğinde MOS Lojistik, artan taşımacılık ve depolama taleplerini karşılamak adına 2 km yatırımla demiryolu iltisak hattını 9,7 km’ye, 50.500 m2 yatırımla konteyner sahasını 75.500 m2’ye, 48.000 m2 yatırımla serbest kapalı depolama alanı 60.770 m2’ye çıkartarak, kapalı vagon operasyon taleplerini karşılamak adına 20.660 m2 beton yükleme boşaltma rampası yatırımını da tamamlayarak, yatırımlarına ve hizmetlerine Manisa OSB sanayicisinin ihtiyaçları ve taleplerini karşılamak adına başarıyla devam etmektedir.