Demiryolu Taşımacılığının Avantajları

Çevreye duyarlı, çevreci bir taşımacılık türüdür.

Diğer taşıma türlerine göre daha güvenlidir.

Kara yolu trafik yükünü hafifletir.

Genelde diğer taşıma modlarının aksine uzun dönem sabit fiyat garantisi vardır.

Uluslararası geçişlerde kara yolunda geçiş sınırlamaları bulunurken transit ülkelerin tercih ettiği bir taşıma türü olmasından dolayı geçiş üstünlüğü verilmektedir.

Transit süreleri kara yoluna göre biraz daha fazla olmasına rağmen sefer süreleri sabit durumdadır.

Ağır tonajlı ve hacimli yükler için fiziksel ve maliyetsel en uygun taşıma türüdür.

Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir.

Kitle taşımacılığına elverişli olması sebebiyle de diğer taşıma türlerinden kaynaklanan yoğunlukları (örneğin karayollarındaki trafiğin yükünü) azaltıcı faydası vardır.

Kötü hava koşullarından etkilenmeyen tek taşımacılıktır.