Misyon - Vizyon

Misyonu: “Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının lojistik ihtiyaçlarını belirli bir plan dahilinde belirleyerek bütün lojistik hizmetlerini üst düzeyde ve kalitede tek bir noktadan almasıyla yaratılacak birlikteliğin sağlayacağı sinerji ve güç birliği ile bölge sanayicisinin ulusal ve küresel ölçekte rekabetçi üretim gücüne katkı sağlamaktır.’’

Vizyonu:“Ülkemizin bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle Asya ile Avrupa'yı birleştiren köprü olma rolünü sürdürmesinin yanı sıra Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya ulaşmanın da ana kapısı olup, son yıllarda ki dev yatırımları ile önemli bir lojistik merkez haline gelmiş olmasından yola çıkarak Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri arasında tam hizmet anlayışını sürekli kılan bölgemizin bu süreçte bu anlayışa paralel olarak çevresel açıdan oluşabilecek riskleri minimize etmek adına, bütün sosyal sorumluluklarının farkındalığıyla ana hizmet konusu ülkeler arası gelişmişlik düzeyinin en büyük belirleyicisi, çevreci, güvenli ve hızlı tek taşıma modu olan demiryolu taşıma hizmetini bölge sanayicisine sürekli vermektir."